Etikai kódex

ETIKAI KÓDEX

 

Etikai kódex szerepe:
A PTA-Diamond Kft. munkavállalóinak a cégen kívüli üzleti kapcsolatokban és a cégen belüli munkakapcsolatokban tanúsítandó magatartásformáit szabályozó, azon irányelvek gyűjteménye, melyeket a cég vezetése a külvilág és a Kft. munkatársai felé deklarálni kíván.

Az Etikai kódexben foglaltak alapján a PTA-Diamond Kft. munkavállalói világos képet kapnak a cég céljairól, a Kft. környezethez, munkavállalókhoz, partnerekhez való hozzáállásáról, szemléletéről és tisztában lesznek azzal, hogy melyek azok az értékek, szempontok, amelyek alapján a Kft. működik. Mik azok a vezérelvek, amik kiemelt szerepet kapnak a vállalkozás életében.

Etikus üzleti gyakorlat:
A PTA-Diamond Kft. tisztességesen és a környezete iránti odafigyeléssel gyakorolja üzleti tevékenységét. A cég betartja az emberi és az állampolgári jogokra vonatkozó normákat és a legteljesebb mértékben figyelemmel van mindazokra, akikkel tevékenysége során kapcsolatban áll.

Jogszabályok, szerződések betartása:
PTA-Diamond Kft. munkavállalói számára alapkövetelmény, hogy mindig a vonatkozó jogszabályoknak, az üzletági és etikai normáknak, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségeknek megfelelően járjanak el.

Üzleti partnerekkel való kapcsolat:
PTA-Diamond Kft. kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat létesít üzleti partnereivel. Hosszútávon nem dolgozik olyan üzleti partnerekkel, akik nem hasonló üzleti értékek mentén működtetik vállalkozásukat.

A Kft. még egy munkahelyről sem csábított el munkaerőt. Partnereinknél sem fordult elő tisztességtelen munkaerő elcsábítás. Az új munkáink 90%-át nem hirdetések, hanem ajánlások alapján szerezzük.

Partnereink határidőre fizetnek. Amennyiben előfordul késedelmes fizetés, akkor azt meg tudjuk beszélni, és ha szükséges ütemezett részletfizetésben megállapodunk.

Ellenőrző szervek, hatóságok:
Társaságunk teljes mértékben és korrekt módon együttműködik a hatóságokkal és azok képviselőivel. A társadalmi és gazdasági törvényeket betartjuk. Mindezek partnereinkre is teljes mértékben igazak.

Munkavállalókkal kapcsolatos magatartás szabályai:
PTA-Diamond Kft. olyan munkakörnyezetet biztosít, amelyben a kölcsönös bizalom és tisztelet uralkodik, és ahol minden munkavállaló felelősnek érzi magát a társaság teljesítménye és jó hírneve iránt.

A PTA-Diamond Kft-nek a dolgozók iránti követelményei:

 • Beosztásnak megfelelő szakmai tudás
 • Felelősségvállalás a saját hatáskörben végzett munkára
 • Elkötelezettség a vállalat céljai iránt („egy hajóban evezünk”)
 • Csapatban dolgozni tudás, aktív tagja lenni a csapatnak
 • Ápolt megjelenés
 • Kulturált megnyilatkozás úgy a munkatársak, mind az üzleti partnerek, az ellenőrző szervek és hatósági alkalmazottak, valamint a céget meglátogató külső személyek irányában.
 • Aktív részvétel a társaság működésének jobbításában
 • A szakmai tudás folyamatos bővítése
 • Céghez való lojalitás a belső információk, bizalmas adatok és üzleti titkok megőrzése

 A PTA-Diamond Kft-nek a dolgozók iránti kötelezettségei:

 • Egészséges, biztonságos és környezetbarát munkahely és munkafeltételek kialakítása
 • Jó munkahelyi légkör biztosítása
 • Ösztönző és versenyképes javadalmazás kialakítása
 • A törvényes munkaidő és túlmunka betartása, a szabadság biztosítása
 • Továbbképzés és továbbtanulás biztosítása
 • Munkaegészségügyi szabályok betartása
 • Kapcsolattartás a gyesre/ gyedre ment munkatársakkal, igény esetén részükre is rugalmas munkaidő biztosítása
 • Tisztelet és megbecsülés a munkatársak iránt
 • Segítés a munkahelyi és az egyéni problémák megoldásában
 • A munkahelyi véleménynyilvánítás szabadsága, közös tervek és ötletek megbeszélése

A társadalommal kapcsolatos magatartás szabályai:
PTA-Diamond Kft. lehetőségeihez mérten támogatja közvetlen környezete kulturális, sport, művelődési és egyéb közérdekű célkitűzéseit és szem előtt tartja az emberi értékek védelmét és támogatását.

Környezetvédelem:
PTA-Diamond Kft. gondoskodik arról, hogy tevékenysége környezetre gyakorolt hatása megfelelő legyen, törekszik az energiával való takarékosságra, a hulladék csökkentésére, visszagyűjtésére és arra, hogy környezetkímélő eszközöket használjon.

Üzleti tisztesség:
A PTA-Diamond Kft. nem fogad el – és nem ad – sem közvetlenül, sem közvetve – kenőpénzt, vagy más tisztességtelen előnyt annak érdekében, hogy üzleti, piaci vagy pénzügyi előnyöket szerezzen. Minden alkalmazott be van jelentve és annyi fizetéssel, amennyit ténylegesen havonta hivatalosan meg is kap. A Kft-nek nincs olyan bevétele, ami ne kerülne kiszámlázásra és a könyvelésben elszámolásra.

Érdekellentét:
A PTA-Diamond Kft. elvárja alkalmazottaitól, hogy azok kerüljék azokat a személyes tevékenységeket és pénzügyi érdekeket, amelyek munkahelyi elkötelezettségükkel ellentétesek lehetnek. A cég munkavállalói nem kereshetnek előnyt saját maguk vagy mások számára a pozíciójukból származó lehetőségeik helytelen felhasználása által.

Az Etikai kódex nem tartalmazhat útmutatást minden lehetséges helyzetre és témára. Amennyiben egy helyzet megítélésével kapcsolatban valakinek kétségei támadnak, érdemes segítséget kérnie felettesétől. Amennyiben a jog szigorúbb elvárásokat támaszt, úgy annak kell megfelelni.

Jelen Etikai szabályzat a mai naptól érvényes, minden korábban kiadott hatályát veszti.

Érvényes: 2015. július 1-jétől

Priszter Erzsébet
ügyvezető