Monthly Archives: február 2016

2016. március 15-én lejár a kötelező cégmódosítás határideje a Kft-re vonatkozóan.

Módosításra az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény következtében van szükség, amely kimondja, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködéséről és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról.

Ennek egy része a jegyzett tőke legalább 3.000.000,- Ft-ra való felemelése.

Amennyiben csak a törvény által előírt kötelező adatok módosítására kerül sor, akkor az állam felé nem kell fizetni semmit (illeték- és költségmentes) csak az ügyvédi munkadíj költségével kell számolni.

PTA Diamond
2016. 02. 04.