Monthly Archives: július 2015

Támogatások elszámolásának adózási szempontjai

1.) Civil szervezetek támogatása (alapítvány, egyesület, szövetség stb.) párt, szakszervezet,  egyház nem tartozik ide:

a.) Rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • az adott összeg 20%-ával a TAO alap még csökkenthető,
 • csak a közhasznúsági igazolást kell elkérni.

 b.) Nem rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • nyilatkozat, hogy nincs vállalkozási tevékenysége,
 • amennyiben van vállalkozási tevékenysége, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott összeget a támogatott célra használta fel, nem a vállalkozási tevékenységére.

2.) Nem civil szervezetek támogatása (Kft., KKT, Zrt, Bt., stb.)

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül is nyereséges lenne a gazdálkodás (1. nyilatkozat a támogatás adásakor, 2. nyilatkozat a lezárt év után).
 • TAO alapot növelni kell az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül veszteséges lenne a gazdálkodás és ezért az előző pont szerinti nyilatkozatot nem tud adni.
PTA Diamond
2015. 07. 28.

Új adókedvezmény a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után

2015. július 1-jétől az új adókedvezményt a foglalkoztató a huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti, a törvényben megha­tározott mezőgazdasági munkakörben, adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott után veheti igénybe. A kedvezmény a munkavállalót megillető bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka.

A kedvezmény igénybevétele szempontjából mezőgazdasági munkakörnek minősülnek a FEOR-08-as besorolások közül a következők:

 • 61 csoportjába tartozók közül a 611 Növénytermesztési foglalkozások, 612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások, 613 Vegyes profilú gazdálkodók;
 • 7333 alá tartozó foglakozásokból kizárólag a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója;
 • 84 csoportjába tartozók közül a 8421 alá tartozó mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője.

“2015. évi LXI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításá­ról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról”

PTA Diamond
2015. 07. 08.