Monthly Archives: július 2015

Támogatások elszámolásának adózási szempontjai

1.) Civil szervezetek támogatása (alapítvány, egyesület, szövetség stb.) párt, szakszervezet,  egyház nem tartozik ide:

a.) Rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • az adott összeg 20%-ával a TAO alap még csökkenthető,
 • csak a közhasznúsági igazolást kell elkérni.

 b.) Nem rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • nyilatkozat, hogy nincs vállalkozási tevékenysége,
 • amennyiben van vállalkozási tevékenysége, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott összeget a támogatott célra használta fel, nem a vállalkozási tevékenységére.

2.) Nem civil szervezetek támogatása (Kft., KKT, Zrt, Bt., stb.)

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül is nyereséges lenne a gazdálkodás (1. nyilatkozat a támogatás adásakor, 2. nyilatkozat a lezárt év után).
 • TAO alapot növelni kell az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül veszteséges lenne a gazdálkodás és ezért az előző pont szerinti nyilatkozatot nem tud adni.
PTA Diamond
2015. 07. 28.

Támogatások elszámolásának adózási szempontjai

1.) Civil szervezetek támogatása (alapítvány, egyesület, szövetség stb.) párt, szakszervezet,  egyház nem tartozik ide:

a.) Rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • az adott összeg 20%-ával a TAO alap még csökkenthető,
 • csak a közhasznúsági igazolást kell elkérni.

 b.) Nem rendelkezik közhasznúsági igazolással:

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel,
 • nyilatkozat, hogy nincs vállalkozási tevékenysége,
 • amennyiben van vállalkozási tevékenysége, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott összeget a támogatott célra használta fel, nem a vállalkozási tevékenységére.

2.) Nem civil szervezetek támogatása (Kft., KKT, Zrt, Bt., stb.)

 • TAO alapot nem kell módosítani az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül is nyereséges lenne a gazdálkodás (1. nyilatkozat a támogatás adásakor, 2. nyilatkozat a lezárt év után).
 • TAO alapot növelni kell az adott összeggel, ha a támogatott összeg nélkül veszteséges lenne a gazdálkodás és ezért az előző pont szerinti nyilatkozatot nem tud adni.

 

PTA Diamond
2015. 07. 21.

Új adókedvezmény a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után

2015. július 1-jétől az új adókedvezményt a foglalkoztató a huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti, a törvényben megha­tározott mezőgazdasági munkakörben, adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott után veheti igénybe. A kedvezmény a munkavállalót megillető bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka.

A kedvezmény igénybevétele szempontjából mezőgazdasági munkakörnek minősülnek a FEOR-08-as besorolások közül a következők:

 • 61 csoportjába tartozók közül a 611 Növénytermesztési foglalkozások, 612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások, 613 Vegyes profilú gazdálkodók;
 • 7333 alá tartozó foglakozásokból kizárólag a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója;
 • 84 csoportjába tartozók közül a 8421 alá tartozó mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője.

“2015. évi LXI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításá­ról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról”

PTA Diamond
2015. 07. 08.