Monthly Archives: március 2014

Mikrogazdálkodói beszámoló

2013. üzleti év zárásától kezdődően lehetőségük van a cégeknek mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíteniük, ha az alábbi feltételekből bármelyik kettő nem haladja meg a megadott értékeket:

  • éves nettó árbevétel 200 millió Ft,
  • mérlegfőösszeg 100 millió Ft,
  • az üzleti évben foglalkoztatott átlagos állományi létszám 10 fő.

Az éves beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll, ami megegyezik a korábbi beszámoló mérlegével és eredménykimutatásával azzal kiegészítve, hogy a mikrogazgálkodói mérleg még plusz sajátos kiegészítő információkat is tartalmaz. Előnye az új beszámoló készítési lehetőségnek, hogy szöveges kiegészítő mellékletet, cash-flow-t, számviteli politikát és üzleti jelentést nem kell készíteni. Hátránya nincs, mert ugyanúgy a számviteli törvény vonatkozik rá, mint a korábbi beszámolókra.

A mikrogazdálkodói beszámolóra vonatkozó részletes számviteli szabályokat a 398/2012 (XII. 20.) Kormányrendelet tartalmazza.

PTA Diamond
2014. 03. 04.