Monthly Archives: augusztus 2013

GYES, táppénz számításának változása

Július közepén életbe lépő jogszabály változások mind a munkáltatónak, mind a munkavállalóknak kedvező változásokat hoznak. Két lépésben történik a változás. 2013.07.15-től csak az utolsó, csak a fennálló, az adott munkáltatónál elért jövedelem alapján fogják az ellátást megállapítani. Ez azoknál számít, akik az elmúlt 6 hónapban váltottak munkahelyet. De 30 napnál több nap nem telt el a két munkahely között. A biztosítottnak kiszámíthatóvá válik a rendszer. Csak azon jövedelem után kell a munkáltatónak is megfizetnie a táppénz után az 1/3-ot, amit ő biztosított a munkavállalójának részére.
2014.05.14. előtt született gyermekek esetében mindkét számítási módon (a korábbi és a jelenlegi szabályok szerint) megállapítják az ellátást és a kedvezőbb alapján fogják megkapni a jogosultak.
Jövedelemigazolást már csak kérésre kell készíteniük a munkáltatóknak!
2015-től további változások várhatóak!

PTA Diamond
2013. 08. 30.

A Made By You alkotóműhelyében jártunk

Csapatunkkal a Made by You alkotóműhelyében jártunk, ahol nagyon jól éreztük magunkat!

Különböző színű és formájú, egyedi kerámiákat festettünk, amiket haza is vihettünk.

A képek önmagukról beszélnek!

Csapatépítő tréning keretein belül volt szerencsénk először megismerni a helyet, ahová azóta is visszajárunk.
Miért is? MBY szerintünk egy olyan alkotó műhely, ahol pár órányi kreatív kikapcsolódásban lehet részünk. Mindenki jól érezte magát, ami köszönhető a szíves fogadtatásnak és a nyugodt hangulatú környezetnek.
Jó volt újra gyereknek lenni!
Köszönjük az élményt!

MBY 2013

 

 

PTA Diamond
2013. 08. 21.

Túlvett, túladott szabadság

Túlvett/ túladott szabadság új szabályozása

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján a szabadság pénzben történő megváltására – kivéve a munkaviszony megszűnésének esetét – nem volt lehetőség, tekintettel arra az elvre, hogy a munkáltató nem forintösszeggel „tartozik” a munkavállalónak, hanem szabadságnappal.

A korábbi törvény szerint, ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnésének időpontjáig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megillette volna, a különbözetre kifizetett munkabért köteles volt visszafizetni. Ezt az 1992. évi Mt. egy rendelkezése kifejezetten lehetővé tette, kivéve azokat az eseteket, amikor a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása, halála vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnt meg.[1992. évi Mt. 136. § (2) bekezdés].

2013. január 1-től azonban az új Mt. rendelkezései alkalmazandók a szabadság tekintetében is, mely már nem tartalmaz kifejezett előírást a túlvett/túladott szabadságok visszafizetésére. Abban az esetben tehát, amennyiben a részére járó szabadságnál a munkavállaló több szabadságot vett igénybe, az így keletkezett „többletre” járó, már kifizetett munkabért a munkáltató nem követelheti vissza.

Tehát, ha utólag – esetleg hónapokkal később – kiderül, hogy a munkavállaló több szabadságnapot vett igénybe, mint amennyi időarányosan járt volna neki (mert például februárban kivette az összes szabadságát, majd júniusban felmondtak neki), a korábban szabályosan kiadott szabadságnapokat és a szabadságnapokra szabályosan számfejtett távolléti díjat a munkáltató nem követelheti vissza a munkavállalótól.

PTA Diamond
2013. 08. 14.

Az elektronikus számla

Hét éve van lehetősége a cégeknek elektronikus számlát kiállítani és befogadni, de a PTA Diamond könyvelőirodánál csak mostanában figyeltünk meg fokozódó érdeklődést. Talán a számlázási gyakorlatba lassan beszivárgó fejlesztés mostanra érte el azt a szintet, amikor a cégek közül többen is felkapják a fejüket és megállapítják: nahát, ezen spórolni lehet!

Vagy éppenséggel az kelti fel a vállalkozások figyelmét, hogy több másik cég és a nagyobb bankok már évek óta használják ezt a technikát, és az így beérkező számlákkal ők nem tudnak mit kezdeni. Mert hogyan archiválják? Kinyomtatva talán, vagy digitálisan?  Őrizzék meg addig, mint a hagyományos számlákat?

Az ügyfeleink megnövekedett érdeklődésének kielégítésére tehát elhatároztuk, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, sőt, többet is teszünk. Elmondjuk az elektronikus számlázás előnyeit, hátrányait. Így minden cég maga mérlegelheti, hogy érdemesnek tartja-e bevezetni azt saját ügyfeleinél.

Elektronikus számla befogadása

Semmilyen jogszabály nem rendelkezik arról, hogy a kiállító milyen úton továbbítsa a már kiállított elektronikus számlát. A kialakult gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ezek a számlák leggyakrabban e-mail formájában érkeznek a cég egy központi e-mail címére (példáulpenzugy@cegnev.hu), vagy a pénzügyes kolléga céges postafiókjába.

Szintén népszerű megoldás, hogy valamilyen központi portálról tölthetők le az elkészült elektronikus számlák, a portálon történt bejelentkezést követően. Ilyenkor a számla elkészültéről ugyancsak többnyire e-mailben kap értesítést az illetékes számlakezeléssel foglalkozó munkatárs, majd kezdheti el a letöltést.

Mindkét esetben elmondhatjuk, hogy a kapott elektronikus számla általában .pdf kiterjesztésű fájl, aminek megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader programra, vagy más pdf olvasó alkalmazásra van szükség. Ennek két oka van. Egyrészt az, hogy az említett formátum eleget tesz az Áfa tv. 175§ (1) bek. „adattartalom sértetlenségére” vonatkozó kritériumának, tehát utólag nem módosítható. Másrészt pedig, hogy pdf olvasó ma már szinte minden számítógépen eleve rendelkezésre áll, de legalábbis könnyen telepíthető.

A beérkezett és megnyitott számlák tartalmát ugyan úgy meg kell vizsgálni, ahogyan azt a hagyományos számlákéval tennénk. Az elektronikus számla adattartama megegyezik a papíralapú számláéval, így befogadáskor ellenőrizzük a dátumokat, a számlázási címet, adószámot és más egyéb kötelező elemeket.

Elektronikus számla megőrzése

A Számvitel tv. 169§ (5) bek. kimondja, hogy az elektronikus formában kiállított bizonylatot elektronikus formában kell megőrizni. Nem elfogadható tehát, hogy a számlát kinyomtatjuk, és papír alapon tároljuk!

Ha az elektronikus számla egy e-mail csatolt mellékletét képezte, akkor a teljes e-mailt, vagy a csatolt mellékletet kell megőriznünk és archiválnunk olyan módon, hogy azt 8 év múlva is késedelem nélkül elő lehessen venni, és el lehessen olvasni. Az elektronikus számla ugyanis akár csak a papír alapú társa, 8 évig megőrzendő. (Szt. 169§ (2) bek.)

Az elektronikus számla archiválásának követelményeit a 114/2007 (XII.29) GKM rendelet tartalmazza részletesen. Azonban nagy vonalakban elmondható, hogy a megőrzésnek védenie kell a bizonylatot a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés vagy véletlen megsemmisülés ellen, és ki kell zárnia az utólagos módosítás lehetőségét.

A digitális archiválását a cégek megoldhatják házon belül, de kiadhatják a feladatot erre szakosodott vállalkozásoknak is. A spórolás miatt általában az első megoldásra esik a választás, már ha születik döntés egyáltalán. Hiszen az is gyakori, hogy a cégvezetők nem foglalkoznak a kérdéssel. Ebben az esetben az adott pénzügyes kollégára vagy kolléganőre bízzák, oldja meg az elektronikus számlák tárolását úgy, ahogy jónak látja.

A fenti megoldással sok a probléma. Például ha a pénzügyes kolléga el is menti a különféle csatolt vagy letöltött bizonylatokat, ezt általában egy helyre teszi, például a C:/ meghajtóra. Az adott meghajtó adattartalmának archiválása aztán vagy megoldott, vagy nem. Elegendő egy véletlen és a winchester sérülése következtében az eredeti bizonylatok örökre elvesznek. Még ha az elektronikus számlák tárolását cégen belül oldja is meg, mindig figyeljen arra, hogy a bizonylatokat több helyre mentse el, és időnként készítsen biztonsági másolatot.

PTA Diamond
2013. 08. 07.