Monthly Archives: július 2013

Készpénz kifizetés házipénztárból

Az Art. 38. § (3a) bekezdése szerint, amennyiben egy cég, szervezet, egyéni vállalkozó egy másik cégnek, szervezetnek, egyéni vállalkozónakkészpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg havi szinten a 1,5 millió forintot. Az értékhatárba – a szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

2013. január 1-jétől – az Art. 172. § 20f) bekezdésének rendelkezése alapján – a kifizetés teljesítője valamint, aki a szabálytalan kifizetést elfogadja, azaz a kifizetés jogosultja is, a készpénzszolgáltatásnak a 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

PTA Diamond
2013. 07. 30.