2016. évi XLIX. törvény az egyes iskolaszövetkezeteket érintő törvények módosításáról

Az Országgyűlés 2016. szeptember 1-jétől jelentősen és egységesen megváltoztatta a diákszövetkezetekben foglalkoztatott diákokra vonatkozó szabályokat az Európai Unió kötelező direktívái alapján.

A változás legfontosabb eleme, hogy 2016. szeptember 1-jétől az iskolaszövetkezetekben minden diák munkavállalónak arányosan 13 teljesített nap után 1 nap fizetett szabadság jár a teljesített óraszámok és díjazások átlagában.

Ennek minimum mértéke a diákok mindenkori bruttó bérének 8%-a, melyet szeptember 1-jétől meg kell fizetni a diákok részére.

Ezen kívül 2016. szeptember 1-jétől három újabb, igen fontos változást vezettek be:

  • A béren kívüli juttatások fogalma megszűnik (cafetéria), hiszen ez az Mt. által meghatározott munkáltatóra és munkavállalóra vonatkozik (SZJA tv. 69-70-71§). Az új rendszerben nem MT szerint működik.
  • 39/2010. II.26. Korm. rendelet rendelkezik az utazási költségtérítésekről, azonban ez a munkavállalóra és a munkáltatóra vonatkozik. Szeptember 1-jétől az új rendszer szerint a diákszövetkezetek nem kötelesek megfizetni a bejárás költségeit (napi bejárás 86 %, valamint a hétvégi hazautazás 86 %).
  • Megszűnik a képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítési kötelezettség.

PTA Diamond
2016. 10. 11.