Új adókedvezmény a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után

2015. július 1-jétől az új adókedvezményt a foglalkoztató a huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti, a törvényben megha­tározott mezőgazdasági munkakörben, adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott után veheti igénybe. A kedvezmény a munkavállalót megillető bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka.

A kedvezmény igénybevétele szempontjából mezőgazdasági munkakörnek minősülnek a FEOR-08-as besorolások közül a következők:

  • 61 csoportjába tartozók közül a 611 Növénytermesztési foglalkozások, 612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások, 613 Vegyes profilú gazdálkodók;
  • 7333 alá tartozó foglakozásokból kizárólag a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója;
  • 84 csoportjába tartozók közül a 8421 alá tartozó mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője.

“2015. évi LXI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításá­ról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról”

PTA Diamond
2015. 07. 08.